mars 2016

Her finner du et månedlig arkiv over innholdet på nettsida.

2. påskedag

Det blir påske møte på Heimly mandag 2. påskedag kl.19.30. I år er det forkynner i Nordhordland Indremisjon, Christian Skoge som kommer på besøk. Han skal forkynne påskens glade budskap om den oppstandne Jesus Kristus. Skoge har en deltidsstilling som forkynner i NHI og miljøarbeider blant de unge på Nordhordland Folkehøgskole, og har helt sikkert gode tanker å dele med oss også fra dette viktige arbeidet han stå i blant de unge der.
Velkommen til påskemøte i Heimly!

Takk for en god misjonshelg!

Det ble som vi håpet og ba om; en god og ransakende møtehelg for Misjons foreningen nå i mars. Forenings konsulent i NMS Torstein Fosse var taler og han la misjonens grunnleggende sannheter og alvor inn over oss, til ettertanke og etterlevelse. Vi er veldig glad for dette besøket og takker Gud for at han reiser opp unge forkynnere som står fast på Guds ord og de evige sannheter. Søndag formiddag sang bygdas egen Alice Jacobsen. Det gjør veldig godt når unge
står frem med vitnesbyrdet om Jesus.
Takk til alle som møtte frem.