november 2016

Her finner du et månedlig arkiv over innholdet på nettsida.

Julebasaren

Takk til alle som kom og støttet så godt opp om julebasaren også i år. Det kommer vell med nå når vi har en del byggearbeid på gang, og også venter på å få matheis fra kjøkkenet og opp til møtesalen.
Ellers var det spennende med 'Amerikansk auksjon'. Det var nytt av året. Sigmund Toppe spillte flygel. Gerd Marie Mjelstad leste opp, og Torstein Fosse hadde andakt. Flott å samles også på denne måten.

FInt adventmøte

Søndag var det adventmøte i Heimly. Store og små var samlet til sang, bibellesning og tanker omkring høytiden vi nå går inn i. Anita Rørbakken sang fine sanger om Lyset som evangeliet tenner i hjertene våre. Gerd Marie leste adventstekster fra BIbelen. Audun talte om Lyset som skinner i mørket, - lyset fra Betlehem, Forklarelsens fjell, Golgata og Oppstandelsen. Etter møtet var det kaffe og kaker, og folk fikk tid til samtale og fellesskap rundt bordene. Takk til alle som kom.

Bibeltime onsdag

Vi minner om bibeltimen kommende onsdag (23. november kl.19.30). Vi får igjen besøk av Per Braathen. Han er en dyktig bibelærer og forkynner som mange setter stor pris på å få lytte til. Denne høsten har han delt tanker med oss fra 1. tessaloniker brev. Tema har vært 'Ord til trøst'.
Vi ser frem til å igjen få lytte til hans budskap. Og dette blir den siste bibeltimen dette semesteret.
NB: Møtet blir i storsalen,, men pga byggearbeid bruker vi en tid fremover både parkering og inngang nede i 1. etg.

Møteserien i november

Møteserien i november, med tanzania-misjonær Mathias Mjølhus, ble veldig positiv og god. Vi hadde gode sang og musikkrefter, godt fremmøte og god og inspirerende forkynnelse. Vi som var tilstede fikk mye med oss til å grunne videre på. Takk til alle som kom og for det som ble gitt til NLM sitt viktige og verdensomspennende arbeid.