januar 2017

Her finner du et månedlig arkiv over innholdet på nettsida.

Guds Ord og vår tid

Fin og høyaktuell bibeltime i går, om enn på storskjerm. Den nå avdøde Aksel Valen Senstad hadde noen bibeltimer ikke så lenge før han fikk flytte hjem til Gud. En av disse fikk vi lytte til i går. Temaet var det høyaktuelle: "Guds Ord og vår tid!"
Det var mange tankevekkende ting som ble analysert med tanke på tiden vi lever i. Vi lever i en tid der det er stort frafall fra Guds Ord både i kirke og samfunn. Derfor er det viktig å komme sammen og få belyst hva Guds ord virkelig har å si oss i denne tiden. Bibeltimen ble ledet av Arne Kvalsund.

Møte med 'Gideon'.

I januar hadde vi igjen besøk fra den verdens omspennende organisasjonen Norsk Gideon. Organisasjonen er opptatt av å spre bibler og nytestamenter til hoteller og skoler rundt om i hele verden. Det ble orientert om arbeidet, og det var tale av repr. Terje Bjuland og sang av Gjert Iversen. Du kan gjøre deg mer kjent med Norsk Gideon på gideon.org eller på facebook.

God semesterstart

Det ble en god start på det nye semesteret med Storsamlinger, nå sist søndag. Temaet var det som skal være høstens hovedtema; -Jesu lignelser. Det var student og fritidsforkynner i NLM Håkon Leite som talte Guds ord. Og det ble en god og oppbyggende stund å få sitte og høre på det han hadde å formidle. Barna hadde eget opplegg i peisestuen under talen. Forsanger-teamet ledet an i allsangen. Og det ble avslutning med god mat og prat rundt bordene. Kjell Mjelstad ledet samvære på sin alltid gode og lune måte. Gleder oss til neste samling.

Evangeliet i ord og toner

Det var det vi på en spesiell måte fikk oppleve på søndagsmøte 15. januar. Vi hadde besøk av 'sangevangelisten' Ole Abel Sveen. Han forkynte enkelt tanker ut fra dagens tekst. Inn i mellom vekslet han med gode evangeliske sanger som han har i sitt eget reportoar.
Når Ole Abel Sveen setter seg til pianoet og synger blir det veldig oppbyggende. Det er litt sjeldent idag å få lytte til evangeliet på en så sentral, god og personlig måte. Møtet ble ledet av Kjell Mjelstad. Takk til alle som kom og var med.