mars 2017

Her finner du et månedlig arkiv over innholdet på nettsida.

Sentrum 30 år

I hele 30 år har 'Sentrum' hatt klubb, kor, og ulike aktiviteter for barn på Heimly. Vi feirer med stor jubileumskonsert lørdag 1. april kl.17.00

Team Sulebakk blir med og danner en flott ramme omkring jubileet sammen med 'Salhus-knytingane og vårt eget 'Sentrumskor'. >>

Heimly basaren

Så er det Heimly-basar igjen. Kommende lørdag (25. mars) kl.16.00. Det blir loddsalg og åresalg, Hovedtrekning og tombola for barn. Mat og kaffe. Det blir også andakt ved Berta Marie Wergeland og sang med barna.

Vi har nylig invistert i matheis fra kjøkkenet og opp, og gjort en betydelig oppussing og utviding av inngangspartiet dette året, samt stor fornyelse av arealene i barnahagen. Så kom og vær med og støtt opp om heimlybasaren også i år.

God og inspirerende bibeltime

Det har vært gode og inspirerende bibeltimer med Njål Skunes dette semesteret. Han har vært vår gjest og tatt for seg bl.a. temaet 'Guds kjærlighet - åpenbart i evangeliet'. Det har vært nyttig å blitt påminnet om disse Bibelens grunnsannheter igjen. Det er mye falsk og misforstått kjærlighetsforståelse i vår tid. Selv innad i de kristnes rekker. > > 

Ordets kraft og nødvendighet

Dette kunne gjerne stått som overskrift på Storsamlingen sist søndag. Det var Audun Hjellvik som delte sannheter fra Bibelen med oss. Han streket under hvor viktig det er med Guds ord i livene våre. Under talen var det eget barneopplegg i peisestuen ..>

Bibeltimer ved Njål Skrunes

Onsdag 15. mars og 5. april kl.19.30
Temaer:
1. Guds kjærlighet - åpenbart i evangeliet!
2. Kunnskapen om Gud, og menneskets forfengelighet!

Vi oppfordrer alle til å få med seg disse møtene. Det er viktig å trenge litt dypere inn i Bibelen enn vi kanskje vanligvis gjør. Njål Skrunes er en dyktig bibellærer og er vel verd å lytte til. Velkommen!

God påske fra Heimly

Ønsker dere alle en god og velsignet påskehøytid med noen sentrale påsketanker:

Hva er en smerte jeg her kan få, mot den min Frelser fikk gjennomgå. Han førtes frem som et såret lam. All urett veltet seg over ham.

Han kjente smerten av andres nød, gikk rolig inn i sin egen død. Den død han smakte; se, den var min. Den åpnet porten til himlen inn.

Å, hvor min Frelser han stred for meg. For meg og alle han ofret seg. Han selv var ren og var uten synd. Men han steg ned i det dype dynd.

Hans rygg ble pisket og ikke min. Mitt slag det ilte i kroppen inn. Han led tålmodig i andres sted. For meg til frelse og salighet. (am).