Bibeltimer ved Njål Skrunes

Onsdag 15. mars og 5. april kl.19.30
Temaer:
1. Guds kjærlighet - åpenbart i evangeliet!
2. Kunnskapen om Gud, og menneskets forfengelighet!

Vi oppfordrer alle til å få med seg disse møtene. Det er viktig å trenge litt dypere inn i Bibelen enn vi kanskje vanligvis gjør. Njål Skrunes er en dyktig bibellærer og er vel verd å lytte til. Velkommen!