Dette skjer i Heimly

Det er 'KVINNER I BØNN' hver onsdag kl.11.00. Og 'BIBEL OG BØNN' hver onsdag kl.19.30. Dette står gjerne ikke oppført i kalenderen da det er fast året igjennom. Unntaksvis kan det vike for andre møter.

Ellers er det møter og bibeltimer i Heimly noen onsdager kl.19.30, og noen søndager kl.19.00. Noen ganger er det møte søndag formiddag kl.11.00, eller 'Storsamling' kl.16.00.
Det er også Eldretreff i peisestuen tirsdager hver 14. dag kl.11.00.

Alt dette står i kalenderen og blir ellers kunngjort via møtefolder og plakater. Det er også andre arrangement i løpet av året som kalenderen viser.

Alle lag og foreninger i Heimly har sine innbyrdes små fellesskap. Men 'Storsamlingen' er det store fellesskapet der alle generasjonene samles til jevnlige møter i løpet av semesteret...

Vi ønsker at våre samlinger skal være åndelige fellesskap der forkynnelsen av Guds ord står i sentrum, i en ramme av sang, vitnesbyrd og tale.
SE ELLERS "Barn/ungd".