Et positivt GF

Det ble en god og inspirerende generalforsamling på Heimly 19.april. En god og velskrevet årsmelding fortalte om at arbeidet har stabilitet og fremgang på flere områder. Det ble også orientert om det ferdige 'byggeprosjektet' som har pågått de siste månedene. Formann Kjell Mjelstad fikk blomster og takk for den ekstra byrden har har hatt som byggeleder. Takk fikk også de andre som har gjort dugnad i forbindelse med dette. Barnehagen fikk også ros for tålmodighet og velvilje hele veien.>>

I forbindelse med det nye styret fikk vi nå to av de yngre med; Knut Andre Dahle, og Arnt Helge Espelund (1.vara). Ellers i styret står Kjell Mjelstad (form.), Audun Myksvoll, Arne Kvalsund og Svein Jessen.
Audun Myksvoll hadde andakt og talte om storheten ved Jesu oppstandelse og hva den betyr for oss inn i det arbeidet vi står i. Kvinnene hadde smurt god mat og kaffe. Til slutt ble det samtale om arbeidet som gav gode og spennende utsikter for tiden fremover.