GF 2016

Det ble en inspirerende generalforsamling i Heimly i april. Økonimien er god og mange er i tjeneste for at evangeliet skal være levende i folket vårt. Det ble orientert om fruktbringende lagsarbeid og aktiv møtevirksomhet. Og en del synspunkt om virksomheten kom frem i den påfølgende samtalen om arbeidet. Frammøte var godt av både yngre og eldre.
Hovedsaken i år var det planlagte påbygget i inngangspartiet, heis fra kjøkkenet og opp i hoved- etasjen, samt nye gardarobe- og toalettforhold i barnehagen.
De økonomiske forhold ligger til rette for at vi skal klare dette. Håpet er at vi skal komme i gang før juli måned.
Ellers var det mat og kaffe, og Audun Myksvoll holdt andakt over Salme 103. 'Min sjel, lov Herren og glem ikke alle hans velgjerninger'.
Bilde: Kjell Mjelstad som orienterer om byggeplanene.