God og inspirerende bibeltime

Det har vært gode og inspirerende bibeltimer med Njål Skunes dette semesteret. Han har vært vår gjest og tatt for seg bl.a. temaet 'Guds kjærlighet - åpenbart i evangeliet'. Det har vært nyttig å blitt påminnet om disse Bibelens grunnsannheter igjen. Det er mye falsk og misforstått kjærlighetsforståelse i vår tid. Selv innad i de kristnes rekker. > > 
Det sentrale i budskapet har vært at Sann Guds kjærlighet oppleves kun ved korset.  Når Jesu soning for våre synder og hva det kostet Gud å frelse en fortapt menneskeslekt blir levende for oss, da tennes den Sanne kjærligheten i våre hjerter. Det er viktig å samles på denne måten i ro og fordypning over Bibelens viktige sannheter.