Kjempehelg på Heimly

Det ble storhelg på Heimly da 'Sentrum' feiret sitt 30 års-jubileum nylig. Det var lagt opp til seminar, korøvelse og mye annet lørdagen, som munnet ut i en forrykende konsert kl.16.00. Under Torunn Skurtveit's ledelse viste Sentrum-koret seg fra sin beste side, der de fremførte med kraft og mynde sanger som de har hatt på sitt reportuar den senere tid.> >

Søndagen var det Storsamling der også koret hadde mange gode innslag. Nils Arne Lavik hadde andakt og Linda Karin Folkestad fikk gave, blomster og gode ord for sin rolle som leder i alle disse 30 år. Mange andre fikk også blomster og ros for sin deltagele i Sentrum gjennom årene. Team-Sulebakk var innleid til inspirasjon og seminar og dannet en kraftfull ramme om arangementet. 'Salhusknytingane' var også invitert til å være med. Takk til alle som kom og deltok ved sin tilstedeværelse og økonomiske givertjeneste.