Nattverd

Minner om nattverdmøte onsdag 8.mars kl.19.30.
Andakt og ledelse, Audun Myksvoll.