Ordets kraft og nødvendighet

Dette kunne gjerne stått som overskrift på Storsamlingen sist søndag. Det var Audun Hjellvik som delte sannheter fra Bibelen med oss. Han streket under hvor viktig det er med Guds ord i livene våre. Under talen var det eget barneopplegg i peisestuen ..>
Denne gangen var det også 'bønnevandring', der de som ville kunne 'besøke' forskjellige stasjoner i møtesalen og be for aktuelle ting. En veldig god stund. Møtet ble ledet trygt og godt igjen av Anne Marta Espelund. Ellers avsluttet vi med kaker og kaffe rundt bordene i småsalen. Takk igjen til mat- og ryddegruppen og til forsanger-teamet og ellers til alle andre som deltok.