Julebasaren - tusen takk!

Vi er veldig takknemlig for den gode oppslutningen om julebasaren i år, og for det gode resultatet det endte opp med. Rose Marie Gripsgård hadde en god og sentral andakt om Jesus og julebudskapet. Sara Myksvoll sang to fine sentrale sanger. Marta Mjelstad leste opp, og Gro Myksvoll ledet det hele med stødig hånd. Det var var også god bevertning. 
I år skulle inntekten gå til den etterlengtende matheisen fra kjøkkenet og opp i småsalen. Om- og når dette blir realisert er litt usikkert enda. Men vi arbeider med at det skal kunne realiseres i nærmeste fremtid. Takk til alle som møtte frem.

Fin fellessamling.

Enda engang hadde vi en fin Storsamling på Heimly. Denne gangen var det felles med Salhus menighet. Audun Myksvoll ønsket velkommen ved å streke under viktigheten av "å stå sammen for evangeliet". Det var det vi skulle denne dagen. Salhusknytingene sang flere fine og gode sanger. Og vikarprest Børge Ryland talte Guds ord.
I talen (fra Mt 25) sa han bl.a. at "det er viktig at vi har 'olje' på lampene våre. Det går godt an å leve uten, men ikke som Guds barn. Gud innbyr oss og kaller oss ved navn for at vi skal komme til han og få ordnet vår sak. Vi kan ikke leve på andres tro. Vi må få den til personlig eie, og det får vi når vi kommer til Jesus". Takk til matkomitéen for god oppvarting.

Møte med dåp

Det var igjen møte med dåp på Heimly søndag 8.nov. Det var Selina Espelund som skulle døpes. Det var en høytidsstund da foreldrene kom bærende inn med barnet mens Ruth Heradstveit sang: La barna komme til meg! Audun Myksvoll talte over fire ord fra Kol 1.24-29: Å fullføre Guds ord! Det handler bl.a. om å forkynne evangeliet for alle folkeslag, og det handler om å føre mennesker til Jesus i den hellige dåp. Dette skal vi som kristne og som forsamling få være med på. Det er et stort ansvar, men det har også himmelske perspektiver.

Heimlyhelga i år

Den 42. heimlyhelgen er over. Det er med en viss spenning og forventning vi arrangerer dette hvert år. Lørdag var den tradisjonelle festen.
Anbjørg Barane talte om "Når vi kjem saman" (fra 1Kor 14). Viktige tanker omkring det å dele av det vi har fått og det vi er. Slik beriker vi fellesskapet. Sigmund Toppe spillte fine stykker på piano, og Gerd Marie Mjelstad leste dikt. En komité hadde pyntet og sto for maten. Vi så film fra leiren i sommer og Kjell Mjelstad ledet samværet -->

Nyttig Bibeltime

Det var en lærerik og nyttig bibeltime på onsdag. Den unge Paul Reidar Odeh talte Guds ord til oss om Kristus i Det gamle testamente!​ Han tok for seg bl.a. kjente hendelser som Mannaen i ørkenen, Kobberslagen og andre hendelser/bilder som peker frem mot den frelser som skulle komme og som kom til verden. 
Det er viktig å komme sammen slik og lytte til Guds Ord. Det ble en fin samtale etterpå og de ansvarlige hadde dekket et fint fruktbord.

Sider

     

 

Abonner på Heimly Bedehus RSS