Eierorganisasjoner

Heimly bedehus eies og drives av tre evangelisk lutherske Misjonsorganisasjoner. Styresammensetning 2016-2017:

Indremisjonen
Har årsmøte i mars hvert år og står sammen om den felles møtevirksomheten som er på Heimly.

 * Gro Myksvoll, leder (412 87 342)
 * Arne Kvalsund, Anne Marta Espelund, Harald Myklebust.

Misjonssambandet
 * Kjell Mjelstad, formann (915 32 604)
  * 
Magnhild Lindtjørn, Audun Myksvoll, Linda Karin Folkestad.
  Vara: Gerd Marie Mjelstad.

Normisjon-fellesskapet
  * Kontaktperson: Svein Jessen (tlf.: 958 07 066)