Sentrum

SAMLING 2. HVER TIRSDAG KL.17.30 - 19.30

Våren 2017
23.08. 'Bli kjent-kveld', Spill.
06.09. 'Brillekveld', hobby.
20.09. Spillkveld.
04.10. Tur til Mellingen for alle.
25.10. Diskotek/Karaoke.
08.11. Filmkveld.
22.11. Hobby.
06.12. Spillkveld, Juleavslutning.
Utenom de faste kveldene nevner vi: LIM-leiren 20.-21.aug., Storsamling 2.okt., Sætervika 4.-6.nov., Vi synger julen inn 18.des.

Ut fra spørreskjema ønsker barna på Sentrum mer sang. Torunn Skurtveit leder derfor denne delen av Sentrumkvelden. Så slik vil en kveld heretter se ut:
17.30 - 18.15: Kor fra 1. klasse
18.15 - 18.30: Andakt
18.30 går de fra 1 og 2 klasse hjem.
18.30 har vi 'klubb' fra 3. kl. og oppover. Her blir det spill og div.
19.30: Slutt.
Noen ganger vil vi holde på til kl.19.45 eller 20.00. Følg med på programmet.

Vi holder til i Heimly bedehus og møtes annenhver tirsdag. Vi driver med forskjellige aktiviteter, lager mat, hører Guds ord, går på turer og har det moro sammen. 

Kontingent: kr.100,- i halvåret for 1. og 2. klasse. Kr.150,- for 3. kl. og opp. 
Kontonr.: 0539.14.39496

Hovedledere
Linda Karin Folkestad (kont.pers), tlf.:980 59 247. Bente Søfteland, Ingvild Madsen.

Har du spørsmål så ta kontakt.