Storsamlinger

Storsamlingene er 'Storfellesskapet' i Heimly der alle generasjonene møtes. Vi har flere slike i hvert semester. Det er mye sang og musikk, andakt for store og små, og saft, kaffe og mat. Ofte gjester utenfra.

Våren 2017.
Tema for møtene: Jesu lignelser i Bibelen.

22.01: Tale ved Håkon Leite

12.02: Tale ved Solveig Angelskår

19.03: Tale ved Audun Hjellvik

02.04: Tale ved Nils Arne Lavik

07.05: Tale ved Knut André Dahle