barn_unge

Sentrum 30 år

I hele 30 år har 'Sentrum' hatt klubb, kor, og ulike aktiviteter for barn på Heimly. Vi feirer med stor jubileumskonsert lørdag 1. april kl.17.00

Team Sulebakk blir med og danner en flott ramme omkring jubileet sammen med 'Salhus-knytingane og vårt eget 'Sentrumskor'. >>

Nytt kor på Heimly

I forbindelse med oppstart etter jul har 'Sentrum' fått en ny gren i 'aktivitetene' sine. Et nytt kor har oppstått. Det er Torunn Skurtveit som har tatt på seg oppgaven. De øver samme kvelden som Sentrum er samlet og er en del av det som skjer de kveldene. Det blir bokstavelig talt et 'Sentrumkor' som vi håper vi vil få mye glede av fremover. Det er Bu-heimeleirene og siste års 'LIM' (som er forlengelsen av Bu-h.leirene) som har skapt grobunn for dette.

Ungdomskvelder på Heimly

Endelig! Til høsten starter vi med ungdomskvelder på Heimly. En gruppe unge voksne har tatt på seg ansvar og lederoppgaver for at de unge nå skal få 'sin kveld' på Heimly. Det skjer annenhver torsdag fra kl.18.30 - 21.30. Første kveld blir 27. august.
Fast opplegg blir Andakt, mat, spill og aktiviteter, kombinert med 'KRIK'.
Betegnelsen for samlingenne er 'HUB'. Det sår for 'Heimly, Ungdom, Bibel og bordtennis'.
Du som er ung: Hjertelig velkommen til å være med oss!

LIM - Leir for barn og unge!

Det skjer lørdag, 22. og søndag 23.august 2015.
L I M står for "Liv - Inspirasjon - Misjon". Dette er en videreføring av det vi nå i tre år har kalt "Bu-heimeleir". Vi innskrenker det litt i år og bruker en dag mindre. Aldersgruppe 1.-5. klasse. Søndag avslutter vi "leiren" med Storsamlingfest kl.16.00, der alle aldersgrupper er velkommen. Dette møtet blir også en oppstart for høstsemesteret. Brosjyre er sendt ut gjennom lagsarbeidet, og alle i aktuell aldersgruppe er velkommen til å melde seg på. PÅMELDING til:
Linda Karin Folkestad, mob.tlf: 98059247, eller e-post: lkfhussey@yahoo.ca

Sider

Abonner på RSS - barn_unge