barn_unge

Sentrum!

Dette er "laget" for aldersgruppen 3.-8.klasse. Vi holder til på Heimly bedehus og møtes annenhver tirsdag. Vi driver med forskjellige aktiviteter, lager mat, går på turer og har det moro sammen. Den siste halvtimen er det kor-øving for de som har lyst til å synge. De som ikke har lyst går kl.19.00. En vanlig "Sentrumskveld" ser slik ut: Aktivteter, andakt, mat, korsang (19.00 til 19.30). Kom og bli med om du er i aldersgruppen, eller gjør det kjent for noen du vet om. Se detaljert program under linken øverst på siden her.

Småbarnstreffet tar pause

Småbarnstreffene som har vært om onsdagene tar pause en tid fremover. Tanken er å starte opp igjen til høsten. Det har vært veldig kjekt for den aktuelle målgruppen å kunne møtes på denne måten. Målgruppen har av naturlige grunner vært litt mindre i det siste, men vil sannsynligvis tilta igjen om noen måneder. Da gjør vi et nytt fremstøt for å få flere med.

Sprell levende

Har du hørt om "Sprell Levende". Det er en "erstatning" for Søndagsskolen, og det har vi på Heimly. Aldersgruppen er fra ca. 3 år og oppover. Voksne som vil følge barna kan gjerne bli med. 
På 'SL' blir vi kjent med bibelfortellinger gjennom: Sang og musikk, andakter, lek og aktiviteter. Av og til blir det også litt mat.
Har du noen i den aktuelle aldersgruppen, så kan du oppmuntre de til å bli med. Vi samles i peisestuen annenhver tirsdag. Neste gang er 17. febr. kl.17.30.

Ungdomssamling

Det blir ungdomssamling på Heimly I KVELD 24. OKTOBER kl.20.00. Arrangementet er åpent for alle. Haukås ungdomskor deltar med sang og det blir andakt av Per Toppe. Kiosk etter møtet. 
Alle er velkommen!

Sider

Abonner på RSS - barn_unge