møte

Møte med dåp 1. pinsedag

Det blir møte i Heimly kommende søndag (1.pinsedag). Sang av Miriam Birgitte Godman og tale av Audun Myksvoll. Møtet blir ledet av formann i Heimly Kjell Mjelstad. Et barn skal også døpes denne dagen. Og vi ønsker alle hjertelig velkommen.
Pinsedag er en høytidsdag for Guds menighet på jorden. Gud sendte Den Hellige Ånd til sine disipler for at de bl.a. skulle være hans vitner for verden. Dette blir også noe av temaet denne dagen.

GF 2016

Det ble en inspirerende generalforsamling i Heimly i april. Økonimien er god og mange er i tjeneste for at evangeliet skal være levende i folket vårt. Det ble orientert om fruktbringende lagsarbeid og aktiv møtevirksomhet. Og en del synspunkt om virksomheten kom frem i den påfølgende samtalen om arbeidet. Frammøte var godt av både yngre og eldre.
Hovedsaken i år var det planlagte påbygget i inngangspartiet, heis fra kjøkkenet og opp i hoved- etasjen, samt nye gardarobe- og toalettforhold i barnehagen.

Vennestevne for Åsane

I år blir 'Venne stevne for Åsane' på Ulset Misjons senter. Det skjer som vanlig Kristi himmelfartsdag (5. mai) kl.16.00 (mrk tiden). I år blir det forkynner i NHI; Leiv Nesheim som taler Guds ord. Det blir også sang av Leiv Nesheim og søstrene Karina og Marita Blom. Møtet er som vanlig to-delt; først møte, så pause med servering av mat og kaffe, og ordet fritt til vitnesbyrd og sang. Hjertelig velkommen alle som ønsker en god og oppbyggelig ramme om denne fine dagen.

Basar

Velkommen til Heimlybasaren lørdag 23. april. Dørene åpnes kl.16.00, og vi starter opp med åresalg og trekning. Ellers blir det loddsalg, hovedtrekning og tombola for barn. Berta Marie Wergeland skal holde andakt og det blir sang av det nye Sentrumkoret. Kom og bli med og støtt opp om denne basaren som er til inntekt for dette viktige huset i bygda vår. 

Sider

Abonner på RSS - møte