juni 2014

Her finner du et månedlig arkiv over innholdet på nettsida.

Om Heimly barnehage

Barnehagen er en del av Heimly forsamling sin virksomhet. 

I samarbeidsutvalget sitter representanter for Heimly, foreldre og de ansatte. 

Fra januar 2008 ble den utvidet med en ny småbarnsavdeling, "Marihønen" (0-3 år), 
den avdelingen har plass til 9 barn. De eldste er i avd. "Solsikken" (4-6 år) og der er det plass til 18 barn.

Driftsstyret: Jarle Galdal (leder), Siri Elisabeth Bernssen, Bjarte Hagen, Hildegunn Kvalsund Tjore (vara)

Nyheter

Høstsemesteret er i gang. Vi hadde en fin oppstart. Bu-heimeleir med 40 barn en hel helg, og med mange ledere. Leiren ble avsluttet med StorSamlingFest for hele forsamlingen.

Du er alltid velkommen til Heimly. Gjør deg kjent med nettsiden vår og se i kalenderen hva som skjer fremover i semesteret.

Sentrum

SENTRUM HAR TATT PAUSE INNTIL VIDERE GRUNNET UTFORDRINGEN MED GJENNOMFØRINGEN MTP PÅGÅENDE COVID-19

Våren 2021
Alle datoene finner du i 'kalenderen' øverst på siden når vi er i gang igjen.

Sprell levende

Sprell Levende (Tidl. Søndagsskolen)
har samlinger samme dag som det er Storsamling (hver fjerde søndag kl.16.30). På Sprell levende synger vi, hører bibelfortellinger, går på skattejakt, har ulike aktiviteter mm. 

Lag og foreninger

Her finner du oversikt over aktiviteter for de forskjellige aldersgrupper som virksomheten er lagt opp for.

Vi oppfordrer til å ta kontakt med den arbeidsgren du synes kan være aktuell for ditt søk.

Fellesskapene arbeider for vennskap, inspirasjon og misjon.

Sider