september 2014

Her finner du et månedlig arkiv over innholdet på nettsida.

Storsamlinger

Storsamlingen er 'Storfellesskapet' i Heimly, der alle generasjonene møtes. Det er hovedmøtet for forsamlingen i Heimly bedehus, og vi samles annenhver søndag kl.16.00.
Det er mye sang og musikk, andakt for store og små. Saft, kaffe og enkel servering. Ofte gjester utenfra.

Når tåken forsvinner!

Tenk når den tåke er forsvunnet 
Som her seg senker over livet ned
(SB 894)

Dette er et utdrag av de mange fine sangene som står i Sangboken til bedehusfolket i Norge, og som synges i de kristne forsamlingene langt utover landets grenser. Disse to linjene er ganske talende for slik det ofte kan være i et menenskes liv her på jorden. Vi er vandrere. Vi ville gjerne sett litt lenger frem, men vi ser bare stykkevis og delt. Likevel - den kristne har sett noe som andre gjerne ikke har sett. Den har sett det som har med livet i Gud å gjøre, eller - hva som egentlig får et menneske til å kalle seg en kristen.

Fellesmøter

Det er samarbeid mellom bedehusene i Åsane. Et par ganger i året har vi Fellesmøter. Kristi himmelfarts-dag har vi 'Vennestevne'. Noen ganger har vi felles møteserier.

Velkommen til Heimly!

På denne hjemmesiden kan du gjøre deg kjent med virksomheten i Heimly bedehus; lag, foreninger, storsamlinger, eldretreff og Heimly barnehage, og det vi ellers har av møter, bibeltimer og lignende. Vi holder til på Toppe i Åsane. 
Adr.: Marikollen 7, 5136 Mjølkeråen.

God heimlyhelg

Mange  var samlet til heimly-helg også i år. Det var fest lørdagskvelden med sang av Indremisjonsmusikklaget fra Frekhaug, flott koldtbord. Og det ble en god tale ved Asle Hetlebakke. Vi viste også en film fra Bu-heimeleiren i sommer. 

Søndag formiddag talte Asle om 'Marta og Maria' i Johs.11. og det ble sang av Harald Myklebust.
Det er flott å samles slik i det kristne fellesskapet. Det gir styrke og mot og knytter vennskapsbånd.

Givertjeneste

All virksomheten i Heimly bedehus drives av frivillige medarbeidere og av frivillige gaver.

Vi tror på Bibelens prinsipp om å gi det en blir minnet om. Bibelen taler også om å gi 'tiende' som vi bl.a finner i Malakias 3,10.  

Misjon

Det er to misjons organisasjoner som driver Heimly bedehus og har et vidstrakt arbeid i både inn- og utland. Imf og NLM.

Fin bibel- og misjonshelg

Det ble en fin bibel- og misjonshelg i Heimly i september. Audun Hjellvik talte Guds ord og delte tanker fra kapittel 1 og 2 i Apostelgjerningene. Det var godt med folk på alle samlingene, og Ordet lød til ransakelse, oppmuntring og oppfordring til å være våken for Bibelens betydning for åre liv i den tid som vi lever i. 

Sider