januar 2015

Her finner du et månedlig arkiv over innholdet på nettsida.

Godt årsmøte i NLM-foreningen

En av de fem organisasjonene i Heimly (NLM) hadde sitt årlige årsmøte 26.01. I tillegg til lokalt arbeid er foreningen naturlig nok engasjert i ytremisjonsarbeid. Det preget også dette møtet, i tillegg til vanlige saker som valg av styremedlemmer o.l. Det er en aktiv forening som vil misjon både hjemme og ute.
Samværet ble ledet av foreningens formann Kjell Mjelstad. Audun Myksvoll talte ut fra Ap.gj. 19 om efesernes tro på gudinnen Artemis og dro linjer til oss idag. De satte sin lit til noe som falt i grus. Vi setter vår lit til Gud den allmektige. Han vil vi tro og han vil vi tjene. Vi fikk også se en film fra Kenya og NLM sitt viktige arbeid, der også Heimly har sine utsendinger. Så var det gode smørbrød, kaffe og hyggelig fellesskap rundt bordene.

Dette skjer i Heimly

Det er 'KVINNER I BØNN' hver onsdag kl.11.00. Og 'BIBEL OG BØNN' hver onsdag kl.19.30. Dette står gjerne ikke oppført i kalenderen da det er fast året igjennom. Unntaksvis kan det vike for andre møter.

Ellers er det møter og bibeltimer i Heimly noen onsdager kl.19.30, og noen søndager kl.19.00. Noen ganger er det møte søndag formiddag kl.11.00, eller 'Storsamling' kl.16.00.
Det er også Eldretreff i peisestuen tirsdager hver 14. dag kl.11.00.

Alt dette står i kalenderen og blir ellers kunngjort via møtefolder og plakater. Det er også andre arrangement i løpet av året som kalenderen viser.

Alle lag og foreninger i Heimly har sine innbyrdes små fellesskap. Men 'Storsamlingen' er det store fellesskapet der alle generasjonene samles til jevnlige møter i løpet av semesteret...