februar 2015

Her finner du et månedlig arkiv over innholdet på nettsida.

Velkommen til misjonshelg!

Det var møtehelg ved misjonsforeningen fredag 27. februar - til søndag 1. mars -15. Flere forkynnere var med og det var som vanlig sang og musikk. Lørdagsmøtet var et mer uformelt samvær med misjonsprofil mat og kaffe. Kjekt at mange møtte opp.

Familiekaffe igjen!

Ja, og det var som vanlig i peisestuen på Heimly. De som vil tar alltid med seg litt kaffemat til spleisebordet, og så koser vi oss med maten og bare er sosiale. Det er også leker til de minste barna. Etterhver har vi en kort samlingsstund for alle sammen.
Disse oppleggene er for alle aldersgrupper"

Småbarnstreffet tar pause

Småbarnstreffene som har vært om onsdagene tar pause en tid fremover. Tanken er å starte opp igjen til høsten. Det har vært veldig kjekt for den aktuelle målgruppen å kunne møtes på denne måten. Målgruppen har av naturlige grunner vært litt mindre i det siste, men vil sannsynligvis tilta igjen om noen måneder. Da gjør vi et nytt fremstøt for å få flere med.

Vent på Gud!

Hvorfor er du nedbøyd, min sjel, og bruser i meg? Vent på Gud!

Denne setningen er hentet fra Salme 42.6. Et spørsmål og en anbefaling. Det er egentlig sånn Bibelen er; Den taler om 'veien', om livet og om himmelen. Så stiller den også en del spørsmål for at menneskene skal tenke seg om og komme frem til gode og fornuftige svar som kan hjelpe dem til et godt liv og en god evighet. Bibelen gir også mange og gode anbefalinger med akkurat den samme hensikt.

Sprell levende

Har du hørt om "Sprell Levende". Det er en "erstatning" for Søndagsskolen, og det har vi på Heimly. Aldersgruppen er fra ca. 3 år og oppover. Voksne som vil følge barna kan gjerne bli med. 
På 'SL' blir vi kjent med bibelfortellinger gjennom: Sang og musikk, andakter, lek og aktiviteter. Av og til blir det også litt mat.
Har du noen i den aktuelle aldersgruppen, så kan du oppmuntre de til å bli med. Vi samles i peisestuen annenhver tirsdag. Neste gang er 17. febr. kl.17.30.

Når Gud skapte jorden!

-Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se, ikke er blitt til av det synlige. 
Slik åpnet Johannes Kleppa bibeltimen sin, med temaet -Når Gud skapte jorden! Det ble en meget interessant time med nøye innføring i Bibelens sannheter vedr Guds skapelse av jorden og det som bor på den. Bibelverset var hentet fra Hebr 11.3 og er egentlig nøkkelen til mange av problemene vi lett lager oss vedr jordens skapelse. Når en kan tro at det står en levende Gud bak alt det skapte, faller mange brikker på plass for den menneskelige tanke. Videre gikk han inn på de forskjellige skapelsesdagene og prøvde å definere hva- og hvordan tingene skred fram etter som Gud "talte og det skjedde" > >

Misjonsmøte

Onsdag 4.febr. var det møte ved Normisjon. Det var tale og sang ved Gunvor Eline Kristensen. Det var også misjonsinfo ved Gunvor Eline Kristensen og Magnhild Lindtjørn. Magnhild hadde med seg ferske inntrykk fra Bangladesh, der hennes datter Gerd Eli Håland og familien er misjonærer.

Strategiarbeid

På Heimly er en strategigruppe i gang med å tenke nytt i møte-og arbeidsstrukturen. Gruppen har vært i arbeid i snart to år, og legger for tiden resultatet av dette arbeidet frem for fellesrådet, som igjen sender drøftingen ut til foreningene som innbyrdes skal ta det opp til vurdering. Deretter er det generalforsamlingen som skal ta de endelige avgjørelsene.
Om vi når frem med dette til kommende gen.fors. i april er noe usikkert, men det er forventninger til at virksomheten etter hvert kan bli mer funksjonell. Det er mange yngre familier som søker til Heimly nå, og vi vil prøve å forenkle strukturen så flere kan få lyst til å slutte seg til det viktige og inspirerende arbeidet vi driver på Heimly. Det gjelder fremtiden!