mars 2015

Her finner du et månedlig arkiv over innholdet på nettsida.

Møteserie på Heimly

Vi har igjen hatt besøk av forkynner og misjonær Gunnar Hamnøy. Han er en person som brenner for misjon og hjelpearbeid i Kenya. Han har et varmt hjerte for de unådde folkeslag, og deler rikelig av sine opplevelser i møte med det afrikanske folket som han stadig besøker.
Forkynnelsen av Guds ord sto i sentrum og det var sang og musikk på de fleste møtene. Fremmøte var godt!

Fin Storsamling igjen.

-Gi oss i dag vårt daglige brød! Dette var temaet Audun Myksvoll hadde på Storsamlingen sist søndag. I talen og opplegget ellers var det stoff til både ettertanke og åndelig oppbyggelse. Under talen hadde barna eget opplegg med utgangspunkt i samme tema. 
'Dina og Torunn' deltok med sang i tillegg til forsangerteamet.
Tross det fine 'vårværet' var det godt fremmøte. Noen var bortreist og ute på andre oppdrag, men vi som kom fikk enda en fin stund sammen i Heimly. 

Oppmuntrende generalforsamling!

Som vanlig med årsmeldinger, regnskap og valg. Det er mye som skjer i Heimly for tiden. Mange yngre krefter har kommet til og nye møtepunkt opprettes. Det gir håp for fremtiden. Det spennende i år var framlegget fra strukturgruppen. Forslaget om sammenslåing av Styre og Fellesråd har vært oppe i alle lokallagene, som igjen har gitt positiv tilbakemelding om at dette er ønskelig. Etter skriftlig avstemming gikk også generalforsamlingen inn for dette. >>

Fint årsmøte i misjonsforeningen.

Det ble en aktiv samtale på misjonsforeningen sitt årsmøte 12.3. - spesielt med tanke på strukturgruppen sitt framlegg til forandringer i arbeidsstrukturen på Heimly. Delte meninger er det som regel alltid når ting skal endres - slik også her. Men årsmøte sluttet seg til den delen av framlegget som en klarte å komme igjennom så langt. Så skal det tas videre til generalforsamlingen i april. >>

Når Gud skapte!

NÅR GUD SKAPTE HIMMELEN!
Dette var temaet på bibeltimen som Johannes Kleppa hadde 15. april på Heimly. Forrige gang han var her fikk vi høre om 'Når Gud skapte jorden'. En god og trosstyrkende kveld.
Når Gud skapte himmelen hører vi helst sjelden om. -Ble den skapt? -Var det Gud som skapte den - og hvorfor? -Kan vi vite noe om dette 'bare' ved å lese i den 'eldgamle boken' - Bibelen? Kleppa gav oss en grundig gjennomgang og innføring i Guds ord slik han forstår dette temaet ut fra Bibelen.
Vi fikk en spennende og interessant kveld der vi også fikk stille spørsmål ved temaet. Som vanlig avsluttet vi kvelden med å spise kvelds sammen.

Den første kjærlighet!

11. mars hadde vi besøk av tidligere rektor på Frekhaug folkehøgskole Harry Wiig-Andersen. Han talte ut fra Åp.2.1-5. Det var ransakende tanker han la frem for forsamlingen. Som innledning gav han en solig innføring om datidens situasjonen i byen Efesus og i menigheten der, som egentlig ikke tok imot den sterke anbefalingen av Jesus; om å vende tilbake til sin første kjærlighet (kjærligheten til Jesus) som de bevisst litt etter litt forlot. Resultatet ser vi i dag; byen ligger øde og kristendommen er så og si rensket for kristen tro og lære. Talen gav respons og ble en sterk oppfordring til oss alle om å ikke komme i den samme tilstand. Det ligger nært for oss alle å miste denne kjærligheten. Ja, det går an for en hel forsamling å komme i en slik tilstand.

Sentrum!

Dette er "laget" for aldersgruppen 3.-8.klasse. Vi holder til på Heimly bedehus og møtes annenhver tirsdag. Vi driver med forskjellige aktiviteter, lager mat, går på turer og har det moro sammen. Den siste halvtimen er det kor-øving for de som har lyst til å synge. De som ikke har lyst går kl.19.00. En vanlig "Sentrumskveld" ser slik ut: Aktivteter, andakt, mat, korsang (19.00 til 19.30). Kom og bli med om du er i aldersgruppen, eller gjør det kjent for noen du vet om. Se detaljert program under linken øverst på siden her.