august 2015

Her finner du et månedlig arkiv over innholdet på nettsida.

Bibeltime på onsdag

Det blir bibeltime på Heimly på onsdag 2. sept. kl.19.30. Det blir tale av André Heradstveit. Det er godt og nyttig å samles om Guds ord på denne måten. Håper på god oppslutning om denne første bibeltimen dette semesteret.

 

Fin start på "FamilieKaffien"

Det ble en koselig 'familiekaffe' på Heimly i går. Flere som tidligere ikke har vært med møtte også frem. Det var kaffedrøs og flere hadde med kake og kaffe og trivdes tydelig i det 'nye' fellesskapet. Det blir bare to slike samvær denne høsten. De andre går egtl. inn i andre arrangement som er på huset. Samlingene er for både store og små, og du kan også svært gjerne komme 'muttens aleine' om så er. Den neste 'familiekaffien er 29. november.

StorSamlingsFest

Kommende søndag 23. august (kl.16.00) er det oppstart på Heimly igjen. Vi samles til StorSamlingsFest der alle generasjonene møtes til fellesskap, sang og forkynnelse. Leirkoret fra leirdagen lørdag blir med. Mat og kaffe. Kom og bli med på en god oppstart for det nye semesteret!