april 2017

Her finner du et månedlig arkiv over innholdet på nettsida.

Storsamling!

Det neste som skjer på Heimly er Storsamling søndag 7. mai. Det blir tale ved Espen Sandvik, og egen barnesamling under talen der Anne Marta Espelund med flere har opplegg i peisestuen og forteller barna om Jesus. Linda Karin Folkestad er møteleder. Det blir også gode sangkrefter med, bla. vårt trofaste forsanger-team. Og så blir det mat og kaffe. Kom og bli med!

Dugnad

Det blir dugnad på Heimly onsdag 26.april kl.10.00. Har du anledning til å være med og gjøre et løft for at området rundt Heimly skal fiffes litt opp for våren, er det veldig bra. Kom om du kan.

Det er 'Kvinner i bønn' samme dag, og de lager litt kaffe og mat til oss etter ca. halvannen time. Vi håper på fint utevær til å klippe busker, koste og renske i bedene mm.

Et positivt GF

Det ble en god og inspirerende generalforsamling på Heimly 19.april. En god og velskrevet årsmelding fortalte om at arbeidet har stabilitet og fremgang på flere områder. Det ble også orientert om det ferdige 'byggeprosjektet' som har pågått de siste månedene. Formann Kjell Mjelstad fikk blomster og takk for den ekstra byrden har har hatt som byggeleder. Takk fikk også de andre som har gjort dugnad i forbindelse med dette. Barnehagen fikk også ros for tålmodighet og velvilje hele veien.>>

Møte 2. påskedag

God Påske! Og velkommen til møte på Heimly 2. påskedag kl.19.30. Vi får besøk av forkynner i Nordhordland Indremisjon, Leiv Nesheim. Han skal tale Guds Ord og synge for oss. Han har også med seg Arvid Larsen som synger og spiller gitar. Håper vi kan bli mange som vil samles om påskedagens mektige budskap.
Jesus lever! Det er vårt evige håp!

Kjempehelg på Heimly

Det ble storhelg på Heimly da 'Sentrum' feiret sitt 30 års-jubileum nylig. Det var lagt opp til seminar, korøvelse og mye annet lørdagen, som munnet ut i en forrykende konsert kl.16.00. Under Torunn Skurtveit's ledelse viste Sentrum-koret seg fra sin beste side, der de fremførte med kraft og mynde sanger som de har hatt på sitt reportuar den senere tid.> >