august 2017

Her finner du et månedlig arkiv over innholdet på nettsida.

God samling

Det første formiddagsmøte denne høsten ble en god samling. Lars Gaute Jøssang talte ut fra dagens tekst om talentene i Mt 20. Det var også fin og god sang av Alice Jacobsen. I talen fikk vi noen sterke glimt fra Jøssang sin nylige tur til Kina. Han hadde også info om NLA.
Gro Myksvoll sang med barna og hadde samling med dem under talen.

Semesteråpning på Heimly

Høstens virksomhet startet med Storsamling 20. august. På programmet sto allsang, familieandakt ved Helen Toppe, mat og drikke.
Tema for andakten var å følge Jesus og gå i hans fotspor. Helen brukte mange og konkrete illustrasjoner for å få frem budskapet.
Forsangergruppen var på plass og Anne Marta Espelund ledet oss fint gjennom hele samværet. Takk til alle som deltok og tok ansvar.
Til slutt var det servering av mat, kaffe og annet godt. Godt å få starte opp igjen til et nytt semester. Neste storsamling blir 17. sept.