januar 2018

Her finner du et månedlig arkiv over innholdet på nettsida.

Søndag kl.11.00

Søndag 4.januar inviterer vi igjen til evangelisk møte på Heimly kl.11.00. Det blir tale av Audun Myksvoll og sang av Knut André Dahle. Det blir også i tillegg en del sang og musikk ved at vi synger gode kor og sanger sammen.
Vi ønsker alle og enhver velkommen. Kom og bli med! 

Bibeltime på onsdag

Onsdag 31. januar har vi den første bibeltimen dette semesteret. Vi får besøk av tidligere japanmisjonær Bård Hauge, som nå har sitt arbeid ved Norsk Lærerakademi. 
Bård Hauge vil tale over et tema om 'Misjon'. Vi ser frem til å høre han, og ønsker alle og enhver velkommen til bibeltimen på onsdag. Vi holder til nede i peisestuen.

Bibeldagen

Kommende søndag (28. januar) er det, i forbindelse med 'Bibeldagen' en felles gudstjeneste i Åsane kirke. Flere menigheter og bedehusforsamliger i Åsane er sammen om dette, også Heimly, og vil på sin måte være delaktige i opplegget. Vi samler oss om et felles misjonsprosjekt for bibler til Irak og det krigsherjede Syria. Samlingen starter kl.11.00 og alle er velkommen.

Storsamling

Det var veldig kjekt å få besøk fra Kongshaug Musikgymnas på den første Storsamlingen dette året. Flere unge med musikere deltok på forskjellig vis, sammen med sin dyktige ungdomsleder på skolen der, Anker Gunnar Turøy. Han har vært tilsatt i stillingen i 17 år og har et godt lag med de unge. Han hadde også en god og fin andakt.
Møtet ble ledet på en trygg og god måte av Linda karin Folkestad. Og så ble det hele rundet av med kaffimat rundt småbor i småsalen. Takk til alle som kom og som også den måten støttet opp om det viktige arbeidet som drives på Heimly.

Møte på søndag

Søndag 14. januar blir det møte igjen på Heimly kl.11.00. Vi får igjen besøk av Ole Abel Sveen. Han vil forkynne Guds ord for oss og synge. Sveen er kjent både i innland og utland som forkynner og sanger. Kom og hør!
Du er alltid hjertelig velkommen til Heimly!