mars 2018

Her finner du et månedlig arkiv over innholdet på nettsida.

Heimlybasaren

Tusen takk til alle som kom og støttet opp om heimlybasaren også i år. Dere gjorde et godt håndslag for det viktige arbeidet som Heimly står for i bygda vår.
Takk til Arvid Andreas Fosse som hadde andakt for oss. Han fikk på en enkel og billedlig måte peke på nødvendigheten av å kjenne Jesus og tro på han>>

Trosstyrkende påskedagsmøte

For nettopp det var det - trosstyrkende og oppbyggende. Vi hadde besøk av foreningsarbeider i Nordhordland indremisjon, Reidun Skurtveit. Hun delte med oss sitt varme vitnesbyrd om Jesus og påskebudskapet vi var samlet om. Budskapet var sterkt nyttet til Bibelen og til mange av våre gode og talende påskesalmer og sanger >>

Storsamling

Velkommen til Storsamling igjen. Det blir på søndag 18. mars kl.16.00. Denne gangne går vi besøk av Nils Arne Lavik. Mange husker han fra tidligere samlinger og fra 'Bu-heime-leirene' som vi hadde i flere år tidligere.
Forsangergruppen og Sentrumkoret blir også med, og det blir som vanlig kaffemat rundt bordene.

Bibeltime om Israel

Onsdag 14. mars får vi igjen besøk av Harry Wiig-Andersen. Han er en god israel-kjenner med sine langt over hundre turer til dette forunderlige landet. På onsdag vil han da ha et bibelsk tema om det som skjer der og fortelle mange interessante historier som skaper nysgjerrighet og kjærlighet nettopp til til Israel og det jødiske folk. Det blir også litt servering i slutten av møtet.
Kom og bli med!