januar 2019

Her finner du et månedlig arkiv over innholdet på nettsida.

Storsamling og Sprell levende.

Vi minner om Storsamling på søndag 3.februar kl.16.00. Tale av Audun Hjellvik, sang av forsangergruppen, nattverd. Enkel servering.
Sprell levende starter kl.16.30 i peisestuen og blir med på "kaffestunden" med de andre mot slutten.
Alle er velkommen til å være med oss
i storfellesskapet!

Sprell levende

Vi minner igjen om at Sprell Levende
har flyttet dag til søndag (annen hver).
Dette er samme dag som det er Storsamling.
Storsamlingen, som er hovedsamlingen i Heimly, der alle aldersgrupper er samlet, starter kl.16.00. Alle som ønsker det kan være med fra da.>>

'Kaffimøte'

"Kaffimøte med enkel servering" har vi kalt det. Det er NLM som inviterer til en ettermiddags stund i peiestuen på Heimly lørdag 26. januar kl.16.00. Vi får besøk av kina-misjonær Magnar Olsen. Så det blir fokus på både Kina og den misjon som NLM er med og driver i dette mektige landet.
Som også tittelen nevner blir det kaffe og enkel servering.
Kom og bli med og la deg inspirere!

Årsmøte for NLM

Vi minner om årsmøte for NLM i kveld mandag 21.januar kl.19.00. Det blir vanlige årsmøtesaker, samtale om arbeidet, smørbrød og kaffe.
Andakt ved Knut Andrè Dahle.

Storsamling og Sprell levende.

Så hadde vi enda en flott Storsamling på Heimly, - den første i dette semesteret. Så flott å se at folket stiller opp i det nye året. Vi hadde en fin bønnevandring, sang av forsangergruppen og andakt ved Hildegun Nordbakken. Og så var det en såkalt 'enkel' smakfull servering. Og det så smakfull at tanken på 'enkel' ikke var tilstede i det hele tatt. Takk igjen til bakegjengen og til alle som bidro.>>

Nattverd

Onsdag 16. januar kl.19.30 blir det igjen nattverd på Heimly. Som kjent har vi nattverd på to Storsamlinger i semesteret. Men vi har også en lang tradisjon med å ha nattverd i peisestuen to onsdager i semesteret. Da samles vi rundt et langbord i stillhet og ro.
Vi synger sammen, har en andakt, ber og deler 'vin og brød' til minne om hva Jesus gjorde for oss for at vi skulle få del i det evige liv. Alle som ønsker å følge Jesus og tro på ham er hjertelig velkommen til disse samlingene. Audun Myksvoll leder samværet denne gangen.

Godt nytt år!

Vi vil ønske et godt og velsignet nytt år til alle som går på Heimly og som også er innom våre nettsider. Det er mye som skjer på Heimly. Mange søker til lagene våre, det har vært bra oppslutning om Storsamlingene og vi jobber med ny struktur for forsamlingslivet. Slik sett har vi en spennende tid foran oss.>>