oktober 2019

Her finner du et månedlig arkiv over innholdet på nettsida.

Storsamlingen

Søndag 3. november hadde vi besøk av Ole Corneliussen fra Imf. Han var kjent i forsamlingen vår fra tidligere besøk, og det var fint å få møte han igjen. Han talte over Kolosserbrevet 3.3 om å være skjult med Kristus i Gud. Han henvendte seg til både store og små med det som Gud hadde lagt på hans hjerte. Så var det god servering av kaffemat og det som ellers hører med.

Basaren!

Takk til alle som kom og støttet opp om basaren lørdag 26. okt. Dette er et årvisst arrangement til støtte for for NLM sitt viktige arbeid. I år hadde vi med oss etiopiamisjonær Osvald Hindenes. Han hadde andakt og strekte under viktigheten av å "se på Jesus" i både liv og tjeneste.

Godt fremmøte og god forkynnelse!

Det er det vi kan si om fellesmøtene som nylig ble avholdt i Åsane. Annet hvert år går bedehusene sammen om en møteserie som ambulerer fra den ene forsamlingen til den andre. To av møtene var i Heimly. Det var sangevangelist Per Tveten (NLM) som talte. Han hadde som vanlig et godt budskap til både vekkelse, oppbyggelse - og oppmuntring i evangeliet om Jesus Kristus.
Det er positivt at så mange hadde behov og møtte frem. Flere av møtene var fullsatt. Takk til Per og til alle sangkreftene som stillte opp, og til de som ellers bidro i sammenhengen.

Spennende Storsamling

Det ble en spennende Storsamling 20. okt. Det siste året har det vært noen kinesere som har gått i forsamlingen vår. De gir uttrykk for å trives godt og ønsker å slutte seg til fellesskapet vårt.
Den kinesiske menigheten de er med i i Bergen var invitert denne dagen. De bidro med sang, skriftlesing o.a. Veldig inspirerende. 'Sprell Levende' hadde sitt opplegg helt i starten, og tidligere Taiwan misjonær Undis Bergås holdt andakt. Det ble en fin stund der en fikk dele Guds ord sammen, dele fellesskap rundt bort med mat og kaffe.

Fellesmøter i Åsane!

15.-20. oktober 2019 starter årets felles møteuke i Åsane igjen. Alle bedehusene i Åsane går sammen om dette, og i år får vi besøk av sangevangelist Per Tveten (NLM).

Møteplasser:
Tirsdag: Tertnes bedehus kl.19.30
Onsdag: Hordvik: bedehus kl.19.30
Torsdag: Heimly bedehus kl.19.30
Fredag: Ulset misjonssenter kl.19.30
Lørdag: Heimly bedehus kl.19.00
Søndag: Kyrkjekrinsen bedehus kl.19.00

I tillegg til Per Tveten blir det ulike sangkrefter med på alle møtene. 
Kom og bli med!

Oppmuntrende Lørdagstreff!

Det ble et fint lørdagstreff sist lørdag. Vi fikk besøk av familien Ronny Myksvoll som nå er bosatt på Bjerkrheim. Han vil fortalte fra det viktige arbeidet han står i i forbindelse med Norea og han viste bilder og video fra dette arbeidet og fra årene han og familien oppholdt seg i Kenya. 
Det var også sang av eldstejenten Hanna Toline. Mot slutten ble det kaffe og gode kaker og god tid til å snakke sammen. Takk til alle som bidro og takk for den fine gaven som ble gitt til Norea.

Fin Storsamling!

Det ble en flott og koselig Storsamling sist søndag. Etter at en del familier hadde hatt seg en liten tur i Bogetveitfjellet, fortsatte vi i Heimly med Storsamling kl.16.00. Der ble det servert nydelig varm lapskaus til store og små, med påfølgende kaffe, saft og is.
I pausen ble det gitt anledning til "ordet fritt" for de følte for det. Og de frie vitnesbyrdene ble dagens gode oppbyggelse. Fint å samles også på denne måten iblant og oppleve fellesskapet litt mer uformelt.