Barn og unge i Heimly

For tiden er det to lag for barn og unge som drives i Heimly. Vi gjør oppmerksom på at du kan lese mer utførlig om dette under linken 'Barn/unge' øverst på denne siden. Lagene har samlinger hver annen tirsdag, og har et rikholdig og interessant program for den aktuelle aldersgruppen.
Fredag 24. okt blir det også ungdomssamling i Heimly som er felles for hele soknet.