Det er Advent!

Advent er en viktig tid. Men for de fleste går den opp i travelhet og stress. Det blir liten tid til ettertanke og ro. Men det er ikke umulig å snu trenden. Kanskje vi skulle prøve det i år? Gjør vi det så har vi gode krefter på vår side, og forandringen vil helt sikkert bli merkbar.>>>

Mange tenker at advent er en tid hvor vi skal forberede alt mulig til jul. Men med tanke på julebudskapet kan det være nyttig å tenke i gjennom; hva vil denne høytiden egentlig si oss?

Høytiden er en tid vi skulle bruke til å forberede oss selv – i særdeleshet med tanke på å kunne være beredt når Jesus kommer igjen. Han kommer en dag for å hente de troende bort fra denne jorden og hjem til sitt himmelske rike. Tidspunktet kjenner ingen uten Gud selv. Selv ikke Jesus vet det. Men:

"På et vink i fra sin Far, han henter brudeskaren hjem.
 Å' min venn, vil du da være i blant dem?"

Dette er det viktige spørsmålet for oss - ikke bare i adventstiden, men hele året.

Du kan gjøre ditt til at adventstiden for din del blir mer meningsrettet. Du kan lese Guds ord. Du kan ta for deg gode andaktsbøker som sier fine og riktige ting om dette. Du kan gå til Guds hus og høre Guds ord og oppleve det kristne fellesskapet. Når du slik innstiller deg, blir forventningen til Jesu komme mer riktig og påtrengende. Slik blir adventstiden en tid hvor du er vendt mot Jesus.

En som ventet på Jesus, var Simeon (Luk 2.25-32). Det står at han både ventet og lengtet, derfor var han også reiseklar da Jesus kom. Det er godt å være reiseklar - ferdig til å møte han den dagen.
HA EN GOD OG VELSIGNET ADVENTSTID

HEIMLY BEDEHUS
Audun Myksvoll