Dugnad

Det blir dugnad på Heimly lørdag 9. mai. Tidspunkt mellom kl.9.00 og 17.00. Men det er opp til hver enkelt når en gjerne vil bidra med litt hjelp for å holde Heimly og området rundt i litt fin stand til 17. mai. Arbeidet gjelder følgende;

* Vaske og skrape mur, evnt male.
* Kosting / rydding av vei / parkeringsplass.
* Luking og stell av grøntarealer.
* Nedskjæring av hekk/busker mm.

Ta gjerne med litt redskaper om du har.. og gjerne litt mat og kaffe til deg selv.
Så er det fint å melde ifra om du kommer, til: arnthelge82@gmail.com eller tlf.: 477 56 362

Mvh
Styret