Et sted å feste blikket!

Det var frokost på kjøkkenet, radioen sto på. Artisten Anne Grethe Prøys fikk "ordet". Hva synger hun egentlig om, tenkte jeg. Jo, budskapet var: -Kjærlighet er et sted å feste blikket! Hun fortsatte: -Jeg har krøpet gatelangs, letet det jeg kan, - til slutt fant jeg ut: -kjærlighet er et sted å feste blikket. Og utover i sangen kom dette: -Om jeg aldri kommer hjem, vil jeg likevel se frem... Men hvilken kjærlighet hun tenkte på, og hvilket hjem, fikk vi ikke vite. 

I Hebreerbrevet 12.3 står det: - gi akt på Ham som har utholdt slik morstand fra syndere, så dere ikke skal bli trette og motløse...
'Han', det er Jesus Kristus. "Gi akt på han!" eller som det også står: "Se på han!" I han viser Gud oss den største kjærlighet som noen sinne har blitt utvist på denne jord. Han ofret seg selv for vår skyld, på et kors i ufattelig nød og smerte. Første Johannes brev 3.9 sier: -Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss....". Ja, nettopp; se! Se på Han!

I Bibelen ser vi Jesus. Og hva ser vi når vi ser Jesus? Jo,:
* At Gud i kjærlighet forberedte denne frelsen fra evighet av - fra før verdens
  grunnvoll var lagt.
* At Gud i kjærlighet sendte sin egen Sønn for å redde oss hjelpeløse og fortapte.
* At han, når han kom til jorden, gikk rundt og gjorde vel og hjalp mennesker i all slags nød.
* At han er en vi kan komme til i all slags nød fordi han elsker oss. Og at han og er med oss alle dager - og alle salgs dager, inntil verden sende. Slik er det for den som tror på Guds ufattelige kjærlighet i Jesus Kristus.

Denne Jesus som har en slik ufattelig kjærlighet, skal en dag komme tilbake til jorden og hente alle som tror på han. Og de skal få være med han hjem til hans evige rike.

-Kjærlighet er et sted å feste blikket, sang Anne Grethe Prøys. Spørsmålet blir da: hvor fester vi blikket vårt?
Når det gjelder Guds kjærlighet må vi feste blikket på Jesus. fester vi blikket på han, så ser vi hva kjærlighet virkelig er; den er uselvisk og selvoppofrende, blottet for egoisme og selvopptatthet. I denne kjærlighet omfavner Gud oss med sin nåde og sier: -Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Matt 11.28

Audun Myksvoll
forsaml.arbeider i Heimly