Fint årsmøte i misjonsforeningen.

Det ble en aktiv samtale på misjonsforeningen sitt årsmøte 12.3. - spesielt med tanke på strukturgruppen sitt framlegg til forandringer i arbeidsstrukturen på Heimly. Delte meninger er det som regel alltid når ting skal endres - slik også her. Men årsmøte sluttet seg til den delen av framlegget som en klarte å komme igjennom så langt. Så skal det tas videre til generalforsamlingen i april. >>
Det ble nyvalg i styret og Olav Mjelstad ble takket for lang og tro tjeneste i denne foreningen. Nye som kom inn: Anne Marta Espelund og André Heradstveit. Gro Myksvoll og Gunnar Tveit (henholdsvis 1. og 2. vara). Det er godt å komme sammen og samtale om det viktige arbeidet vi får drive i vår bygd - med Guds ord til folket.