Gi Gud makt!

RegnbueI Salmenes bok (i Bibelen), Salme 68, vers 35 står det: 'Gi Gud makt!' Det er et underlig ord. Og det er sant. Gud har all makt - vi har ingen. Det står også i Bibele: 'Gi Gud makt!'. Men kan vi gi Gud makt? Ja, det kan vi.

Gud ønsker at vi selv skal få bestemme hvorvidt han kraft skal komme oss til gode og bli oss til del. Derfor gav han oss vår frie vilje. Men andre ord: Gud har ordnet det slik at det er vi som selv skal få avgjøre om han skal få frie hender i vårt liv, eller om vi vil stenge ham ute.

Han vil ikke tvinge sin allmakt inn på noen. Han tilbyr oss sin frelsesmakt, men det er opp til oss selv å bestemme om han skal få bruke den. "Se, jeg står for døren og banker, om noen åpner døren, vil jeg gå inn" (Joh Åp 3.20). Ordet om er egentlig et alvorlig ord.

Det er det som gjør det så alvorlig å være menneske at jeg selv bestemmer om Gud skal slippe til eller ikke. Slik sett kan vi altså være med å 'binde' Guds hender. Den risken burde vi ikke ta. Nei, gi heller Gud makt! Så blir det jo da slik: Enten er hans hende bundet og våre fri, eller våre er bundet og hans er fri.

Mange er redd for å slippe Gud til i sine liv. "Tenk hva han da ville gjøre?" Men hør: -Tenk på hans naglemerkede hender. De vitner om hans store kjærlighet. Hendene hans drypper av velsignelser. Vel er det kanskje noe han må "skjære oss løs fra". Men de skjærer aldri dypere enn det tjener oss til det beste - til frelse for vår sjel. Det er ingen lykke for oss å holde på det som stenger for Guds velsignelse. Det beste for våre liv er å gi Gud makt.

Hva han tar og hva han giver
samme Fader han forbliver
og hans mål er dette ene:
barnets sanne vel alene.

Gå inn i Guds sterke armer, hvil deg i han veldige hånd! Bli liten under de velsignede hender, og du skal få kjenne hva hans kraft kan gjøre til velsignelse i ditt liv.

H.E. Wisløff (Utdrag fra boken 'Aldri alene')