God misjonsuke på Heimly

Så er misjonsuken denne høsten til ende. Vi hadde svært gode møter og god oppslutning om alle møtene. Noen 'nye' fra bygden var innom i tillegg til den vanlige forsamlingen. Men også mye folk fra andre bygder besøkte møtene. Det er kjekt, men også en styrke at mange kan samles på denne måten. Det var gode sang- og musikkrefter med på alle møtene.

Gunnar Hamnøy har et brennende hjerte for Jesus og misjonen. Han gav oss sterke glimt fra sine mange misjonsreiser i Afrika. Slikt gir inspirasjon til fortsatt trofasthet i arbeidet. Han hadde også en sterk og sentral evangelieforkynnelse. Slikt er forsamlingen i Heimly veldig takknemlig for. Takk til alle som møtte fram og også støttet så godt opp økonomisk. Bildet her er av Nordhordlands koret som søndag formiddag.