Godt nytt år!

Vi vil ønske et godt og velsignet nytt år til alle som går på Heimly og som også er innom våre nettsider. Det er mye som skjer på Heimly. Mange søker til lagene våre, det har vært bra oppslutning om Storsamlingene og vi jobber med ny struktur for forsamlingslivet. Slik sett har vi en spennende tid foran oss.>>
Vi er også veldig takknemlig for den utvidelsen som skjedde for ikke så lenge siden, med større inngangsparti, heis og nytt kjøkken. Enda har vi noen år å betale på avdragene. Men i tillit til våre trofaste givere og støttespillere, basarer o.l., har vi tro på at dette skal gå bra.  
Så håper vi at folk vil slutte opp om virksomheten på Heimly, og på den måten være med og støtte det viktige misjonsoppdraget vi har for Gud i vår egen bygd, vårt eget land og utover landets grenser.