Heim-ly

Det ligger mer i "heimly-navnet" enn vi til daglig tenker over. De som ble enige om dette fine navnet hadde en stor og fin tanke om at det nye bedehuset i Mjølkeråen skulle bli det som også det gamle bedehuset på Hitland var i sin tid; nemlig en heim og et ly. Et ly, et vern, for truende ting i tiden som lett kan gjøre oss engstelige. Og en heim i litt utvidet betydning enn det vi kanskje vanligvis tenker.>>

Et ly er et sted en søker til - søker vern og trygghet når "regnskurene" i livet blir mange og tunge. En heim er et sted en gjerne vil bo, være sammen som søsken og familie. Et godt hjem gir trygghet og glede. En prøver å fremelske en søskenkjærlighet som favner alle, fra den minste til den eldste, - fra den redde og innesluttede og til den frimodige, glade og utadvendte. En ønsker å løfte hverandre opp og frem, og rose hverandre - ikke minst når dagene kan være trasige.

Kan Heimly være et slikt sted? Ja, det har vært det - om ikke alltid og for alle - men i hovedsak har det vært det for veldig mange som fikk oppleve det. 

Dette kan være noe å tenke på nå når vi nærmer oss tiden der vi snart får vende tilbake til det kristne fellesskapet nettop i Heimly. La oss be over dette og leve i forventning til at vi alle må ha den innstilling- og den bønnen i våre hjerter som lengter etter å være sammen, være gode mot hverandre, gå på "skattejakt" etter å finne gode og positive sider hos hverandre. Det er slik vi kan hjelpe hverandre til å bli værende hos Jesus og bli værende i fellesskapet som Gud har gitt oss - ja, bli værende i Heimly - i den "nye tiden" etter "koronakrisen" som nå ruller over verden. La oss tenke litt på dette i sommer. Så skal det bli kjekt å få møtes igjen når alt er over.

Noen av oss er nok i den situasjon at vi har flyttet på oss og ikke har samme anledning til å være aktive i Heimly slik som før. Men vi har hjertene våre der... og bønnene våre der ... kanskje enda mer enn før. Gud velsigne dere alle som leser dette og som ønsker å støtte opp om det viktige arbeidet som skjer i Heimly.