Jesus ble virkelig født!

Det er mange meninger om Jesu fødsel, og mange sår tvil om det som hendte julenatt for mange år siden. Men det mange ikke tenker på er at det kan nøye dokumenteres at Jesus virkelig er født. > >

Jesu fødsel!
Det nye testamentet har to beretninger om Jesu fødsel (Matt 1 og Luk 1-2). Hans mor het Maria og var bosatt i Nasaret i Galilea. Hun var trolovet med en mann som het Josef (Luk 1.27).

Englebudskap!
En dag fikk hun et budskap fra Gud gjennom engelen Gabriel - om at hun skulle føde en sønn: 'Den Hellige Ånd skal komme over deg, og den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som fødes, kalles Guds Sønn'.
 
Ingen jordisk far!
Jesus hadde dermed ingen jordisk (menneskelig) far. Men Josef kalles Jesu far (Luk 2.48) fordi han ut fra loven ble regnet som far i forhold til den han var trolovet med. Altså, i juridisk forstand var Josef Jesu far, og i juridisk forstand tilhørte Jesus, gjennom Josef, Davids ætt (Matt 1.20).

Avgjørende betydning
Jesu fødsel gjennom en jomfru har en avgjørende betydning for vår tro på ham som Guds Sønn. For dersom han hadde vært barn av to jordiske foreldre, hadde han vært bare et vanlig menneske og ingen ting mer. Derfor har de kristne opp gjennom hele historien lagt vekt på dette i sin bekjennelse - at 'Jesus Kristus er Guds enbårne Sønn, født av jomfru Maria'. Vanntroen i verden har hatt mange innvendinger mot dette opp gjennom tidene, og sett på det som en legende som er blitt til litt etter litt.

Skriftene vitner!
Som sagt har Det nye testamentet hele to beretninger om samme sak - om Jesu fødsel (Matteus og Lukas). Begge disse er helt uavhengige av hverandre. MATTEUS forteller om hendelsesforløpet ut fra Josefs synspunkt. LUKAS forteller det ut fra Marias synspunkt. Og likevel stemmer de to beretningene helt overrens.

Mennesker gripes
Vi feirer jul 2019. At mennesker så lenge etter fremdeles blir grepet av fortellingen om barnet som ble født i Betlehem julenatt, og også er villig til å satse liv og fremtid på det, skulle vekke enda flere til ettertanke; Kanskje det er noe i det? Og det er det!

Det skjedde for vår skyld!
Millioner kan vitne om at det er sant. For i troen har vi møtt barnet fra Betlehem. - Han ble voksen, forfulgt, pint, såret og plaget (Jes 53), naglet til et kors, - og til sist sto han opp fra de døde og lever i dag som vår redningsmann. Guds Ord sier at han kom til denne verden for 'å gi sitt liv som en løsepenge for mange'. Det vil si; for å kjøpe oss fri fra det vi etter syndefallet var fanget i. For 'mange'. Ja, for alle, men alle tar ikke imot.

Han er Herre og frelser!
Jesus er verdens eneste håp. Han er verdens frelser og forløser. Han har sonet for alle menneskers synder på korset (Joh 3.16). Den Gud som planla alt dette, og som har åpenbart det for oss i sitt ord - Bibelen, har sagt at det hans Sønn gjorde på Korset, var et fullkomment verk. Det gjelder for alle mennesker i hele verden. Men en må ta imot det i tro. Slik virker det til 'frelse for hver den som tror og bekjenner at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære!'

På Heimly bedehus prøver vi å forkynne Kristus Jesus så langt Gud gir visdom og nåde til. Du er velkommen til å være med oss i det kristne fellesskapet! 
MED ØNSKE OM EN GOD OG VELSIGNET JULEHØYTID!

Av Audun Myksvoll, Julen 2019