Jesus lever!

Det var fortvilelse i Jerusalem - i allefall hos de som trodde på Jesus. Jesus var drept, spikret til et kors, lagt i en grav, steinen var rullet for og forseglet, soldater sto vakt. Alt håp var ute.

To av hans disipler måtte en tur ut. De grublet, klarte ikke sitte inne lenger. De tok retning mot Emmaus. Gikk der og samtalte om det som hadde skjedd. De var bare helt fortvilet. Hva nå? >>
En mann slo følge med dem på veien. Han kom nær opp til og spurte: -hva er det dere går og samtaler om? -Om Jesus vel! Er du alene i Jerusalem og ikke vet hva som har skjedd? De visste ikke at han var Jesus. De visste ikke at han hadde stått opp igjen! De sa da til ham: -Vi som håpet at han var den som skulle forløse Israel, og nå er det allerede tredje dagen og ingen ting har skjedd! Det vil si; noen kvinner sier de har vært ved graven, men at den var tom. Og når har vi ikke engang en grav å gå til.

Da begynte Jesus å fortelle fra Skriftene om hva som jo skulle skje med Messias - at han skulle lide og dø, men også bli levende igjen den tredje dagen. Da ble øynene deres åpnet og de kjente ham igjen. Jesus var virkelig stått opp!

Dette er egentlig en ganske gripende fortelling - og den er sant. Disiplene gikk og håpet, men håpet var ikke levende for dem. De eide ikke håpet før de fikk se hvem Jesus var. Slik er det med mange mennesker også i dag.

Kanskje du har det slik? Du håper på en Gud og en himmel til sist, men håpet har ikke noe feste. Hør: Når du får se Jesus og tro på ham, får troen noe å holde seg til - noe å hvile i - noe trygt og sikkert. Det blir levende for deg! Bibelen sier at det levende håpet er som: 

"..et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det som er
innenfor bak forhenget" (Hebr 6.19) - der Jesus er, - det er i himmlen.
 

Å være en kristen er å tro på Jesus som synderes venn og evige redningsmann. Han døde for oss, men ble levende igjen. Og vi får eie et levende håp fordi han gav sitt liv i vårt sted. Gud er fornøyd med det som Jesus gjorde. Det var derfor Gud vekket han opp igjen. Alt Jesus gjorde blir tilregnet hver den som tror på ham. Grip håpet, lev i håpet, tro på Jesus Kristus og du er et lykkelig Guds barn. Ikke nødvendigvis sorgfri, men du får fred med Gud i en god samvittighet. Jesus lever og vi skal få leve!

Audun Myksvoll
forsamlingsarbeider

i Heimly.