LIM - Leir for barn og unge!

Det skjer lørdag, 22. og søndag 23.august 2015.
L I M står for "Liv - Inspirasjon - Misjon". Dette er en videreføring av det vi nå i tre år har kalt "Bu-heimeleir". Vi innskrenker det litt i år og bruker en dag mindre. Aldersgruppe 1.-5. klasse. Søndag avslutter vi "leiren" med Storsamlingfest kl.16.00, der alle aldersgrupper er velkommen. Dette møtet blir også en oppstart for høstsemesteret. Brosjyre er sendt ut gjennom lagsarbeidet, og alle i aktuell aldersgruppe er velkommen til å melde seg på. PÅMELDING til:
Linda Karin Folkestad, mob.tlf: 98059247, eller e-post: lkfhussey@yahoo.ca