Litt annerledes Storsamling

Og det var veldig kjekt. Som annonsert ville vi prøve med en Storsamling der sangen sto i sentrum. Slik ble det sist søndag. Veldig oppmuntrende at så mange i alle aldersgrupper møtte frem. >>
De forskjellige aldersgruppene fikk komme med ønske om sanger de ville vi skulle synge. Noen fortalte om bakgrunnen for at de ønsket akkurat den sangen, og slik ble samlingen til oppbyggelse og oppmuntring for oss alle. Gro Myksvoll som ledet samværet hadde med seg en "bibel" med et speil inni. Alle som så seg i speilet fikk se hvem Gud elsker. Dette ble bibel-påminnelsen denne dagen.
Takk til de som stellte til med mat og som kom med oppmuntrende ord for tiltaket. Det blir nok flere slike Storsamlinger fremover.