Møte onsdag

Det blir evangelisk møte på Heimly i kveld onsdag 4. september kl.19.30. Vi får besøk av pastor i Norkirken Bergen, Kristian Bjørkhaug. Han vil forkynne Guds ord og gi glimt fra misjonsarbeidet til Normisjon. Møtet blir i peisestuen 
Hjertelig velkommen!