Men vi kan be!


Kjære venner av
Heimly forsamling!


Om virksomheten på Heimly ligger i dvale nå i en periode, pga av korona-viruset, så trenger ikke våre 'foldede hender' gjøre det. Vi oppfordrer hverandre til å be til Gud nå i denne tiden. Vi kan be for hverandre, at troen på Jesus og evangeliet må være like sterk og frimodig også i denne tiden, og at vi må komme styrket tilbake når alt er over. 

Be også for alle som er sårbare pga omstillinger som skjer i samfunnet. Det gjelder smittefaren, økonomiske belastninger, hus og hjem, barnehager og skoler, og de som kjenner på sykdom og svakhet og som er redde. >>

Vi kan også rette blikket og bønnenøden ut over landegrensene til de som er i større nød enn vårt land. Det er mange der ute som virkelig er i nød og som trenger det faste holdepunktet i livet som de kan få i Jesus. Be om at:

"Guds fred, som overgår all forstand,
skal bevare dereshjerter og deres
tanker i Kristus Jesus"
(Fil 4.7).