Når tåken forsvinner!

Tenk når den tåke er forsvunnet 
Som her seg senker over livet ned
(SB 894)

Dette er et utdrag av de mange fine sangene som står i Sangboken til bedehusfolket i Norge, og som synges i de kristne forsamlingene langt utover landets grenser. Disse to linjene er ganske talende for slik det ofte kan være i et menenskes liv her på jorden. Vi er vandrere. Vi ville gjerne sett litt lenger frem, men vi ser bare stykkevis og delt. Likevel - den kristne har sett noe som andre gjerne ikke har sett. Den har sett det som har med livet i Gud å gjøre, eller - hva som egentlig får et menneske til å kalle seg en kristen.

Det er naturlig for en kristen å tenke; -hvorfor er ikke den og den med i det kristne felleskspet, eller har kommet til det punktet i livet at en våger å kalle seg en kristen?

Et av svarene er at det ligger et slør/ en tåke over 'hjertets øyne', sinn, sjel og tanke. Å være en kristen er å ha fått hjertets opplyste øyne (Ef.1.18)., - en 'tåke' er forsvunnet, et 'slør' er løftet fra.

Sløret dro han fra mitt øye, Viste meg sin herlighet.
Si meg, er det da et under. Verden bleknet helt derved. (SB 154)

Det er alltid gripende å høre om mennesker som har tatt imot Jesus og kan vitne glad om det de nå har fått se. Det skjer over hele verden, i større grad enn noen sinne i historien. Jeg har hørt mange slike vitnesbyrd fra unge, voksne og eldre mennesker. Ja, til og med barn kan ha denne opplevelsen. 

Jeg leste for mange år siden om da evangeliet kom til Pokót i Kenya. De var helt fremmede for evangeliet om Jesus. Men da misjonærene fortalte hvem han var og at han kunne forvandle livene deres og gi dem det evige livet uten strev, trolldom og slitsomme gjerninger, da brøt vekkelsen løs, og stamme etter stamme ga seg over til Gud. I dag blomstrer det menigheter over hele Pokót. Og stammefolket oppe i fjellene synger en ny sang om Lyset som brøt inn i deres liv.

Hva hadde skjedd? Jo, 'sløret' falt fra deres øyne og de fikk se evangeliet om Jesus Kristus, verdens frelser og eneste håp.
Lucy Amoding (51) er en av de mange. Hun har på mange måter en tøff hverdag, med liten inntekt og ansvar for mange barn. Men noe nytt har kommet til henne som gjør at hun takler hverdagen på en ny måte og har fått evighetsperspektiv over livet sitt. Hun takker Gud hver dag og lever i at "Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens Skaper" (Slm 121.2)

En dag skal alle som har tatt imot Jesus, møte han og være sammen med han for alltid. Bibelen kaller det for "den store hvite skare som ingen kan telle" (Åp 7.9). Der skal også 'Pokót'ene' være med, og de mange mange som har tatt imot evangeliet. Du og jeg får også være der, dersom vi har Jesus i våre liv. 

(for) alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn (Joh 1.12).

Audun Myksvoll
forsamlingsarbeider i Heimly.