Nytt styre i Heimly forsamling

Det ble et greit årsmøte i Heimly i går (2.9.20). Det var det første etter at Heimly forsamling ble opprettet. Mange tanker kom frem vedr den videre virksomhet og de unge som nå har overtatt 'styringen' ble takket for den gode innsatsen de gjør.

Det nye styret består nå av: Arnt Helge Espelund, Ingunn Hitland Gangstø, Linda Karin Folkestad og Marie Dahle. Styret ble stilt fritt til å supplere med et femte medlem pluss en vara.

Harald Myklebust holdt andakt og minnet om Paulus ord til Timoteus, som er like aktuell for oss i dag om å ta vare på forsamlingen: >>

  1. Ta vare på oppgaven din.
  2. Ta vare på det som er gitt deg.
  3. Ta vare på Den hellige ånd som bor i deg.
  4. Husk: DHÅ som har kalt deg har også makt til å ta vare på deg.