Oppmuntrende generalforsamling!

Som vanlig med årsmeldinger, regnskap og valg. Det er mye som skjer i Heimly for tiden. Mange yngre krefter har kommet til og nye møtepunkt opprettes. Det gir håp for fremtiden. Det spennende i år var framlegget fra strukturgruppen. Forslaget om sammenslåing av Styre og Fellesråd har vært oppe i alle lokallagene, som igjen har gitt positiv tilbakemelding om at dette er ønskelig. Etter skriftlig avstemming gikk også generalforsamlingen inn for dette. >>

Da det enda står igjen en justering av forslag på nye lover, ble det valgt et interimsstyre som skal fungere frem til en ekrstra generalforsamling til høsten, når lovene er på plass. Interrimsstyret får konstituere seg selv, så formann en foreløpig ikke valgt. 
Takk til alle som møtte, takk til Ingunn H. Gangstø som har vært styreleder det siste året, takk til alle som har stått på i lag og foreninger, takk for alle oppmuntringene, takk til Knut André Dahle som delte Guds ord med oss.
Generalforsamlingen i år gav mot og inspirasjon til å fortsette tjenesten for Guds rike. Heimly bedehus gir oss store muligheter til å tjene med Guds ord til folket.