Sprell levende

Vi minner igjen om at Sprell Levende
har flyttet dag til søndag (annen hver).
Dette er samme dag som det er Storsamling.
Storsamlingen, som er hovedsamlingen i Heimly, der alle aldersgrupper er samlet, starter kl.16.00. Alle som ønsker det kan være med fra da.>>
Ellers starter Sprell levende kl.16.30, slik at de som vil på det samles nede i peisestuen, mens de andre fortsetter oppe i storsalen. Mot slutten samles vi alle oppe til en enkel servering. Du kan lese om Sprell levende (tidligere Søndagsskolen)
på linken 'Barn/ungd' på menylinjen øverst.