Sprell levende

Vi minner igjen om at Sprell Levende
har flyttet dag til søndag (annen hver). Den neste samlingen blir søndag 3. februar.
Dette er samme dag som det er Storsamling.
Storsamlingen, som er hovedsamlingen i Heimly, der alle aldersgrupper er samlet, starter kl.16.00. Alle som ønsker det kan være med fra da.>>
Ellers starter Sprell levende kl.16.30, slik at de som vil på det samles nede i peisestuen, mens de andre fortsetter oppe i storsalen. Mot slutten samles vi alle oppe til en enkel servering. Du kan lese om Sprell levende (tidligere Søndagsskolen)
på linken 'Barn/ungd' på menylinjen øverst.